TIN ĐỌC NHIỀU

LIÊN KẾT WEB

HỌC TẬP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9725.jpg IMG_9738.jpg IMG_8923.jpg IMG_8921.jpg SAM_2612.JPG SAM_2706.JPG IMG_5349.JPG

Chức năng chính 2

HOÀNG ANH TIME

VĂN BẢN

LIÊN KẾT - HỌC TẬP

LƯU GIỮ KỈ NIỆM

BẢN ĐỒ

QUÊ HƯƠNG

BAN NGÀNH

TRUYỆN CƯỜI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên Online

  0 khách và 0 thành viên

  NỔI BẬT TRONG NGÀY

  1. ĐẠI ÁN THAM NHŨNG: TIÊU TIỀN NHƯ NƯỚC, RA TÒA KÊU OAN - 2. NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN XEM “VĂN BẢN CỬ CSGT ĐI LÀM NHIỆM VỤ” - 3. TÔI CÓ NÊN GẶP CÔ GIÁO LẦN NỮA - 4. VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08/2016/TT - BGDĐT - 5. ĐỪNG BẮT HỌC SINH NỘP LON BIA NỮA

  Công văn 350 - SGD về lập kế hoạch dạy học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Dương Hoàng Anh
  Người gửi: Dương Hoàng Anh
  Ngày gửi: 19h:39' 26-03-2017
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người


  UNND TỈNH AN GIANG
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 350/SGDĐT-GDTH
  V/v thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên tiểu học
  An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2015
  
  
  Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  các huyện, thị, thành phố

  Nhằm phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo viên tiểu học thực hiện kế hoạch dạy học như sau:
  1. Kế hoạch năm: Xây dựng kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học của lớp trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và nhà trường.
  2. Kế hoach tháng: Lập kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
  3. Kế hoạch tuần: Thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh (lịch báo giảng).
  Kế hoạch dạy học của giáo viên tiểu học phải được Tổ trưởng chuyên môn và Hiệu trưởng ký duyệt hàng tháng.
  Kế hoạch được thực hiện trên một quyển tập, theo thứ tự: Kế hoạch năm, kế hoạch tháng thứ 1, kế hoạch tuần thứ 1, 2, 3 và 4, kế hoạch tháng thứ 2, kế hoạch tuần... (theo mẫu đính kèm).
  Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện tốt nội dung công văn này./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Ban giám đốc Sở;
  - Thanh tra Sở;
  - Lưu: VT, GDTH.
  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC  (Đã ký)


  Lê Thị Kim Hồng
  
    MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  (Kèm theo CV số 350/SGDĐT-GDTH ngày 02/4/2015 của Sở GDĐT An Giang)

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC
  Năm học 201…-201…
  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường………………….…………;
  Căn cứ vào kế hoạch của Tổ chuyên môn………………………………………………,
  A. PHẦN KẾ HOẠCH CHUNG
  1. Thông tin chung:
  - Họ tên GV:………………………………..…Lớp:…………Môn dạy: ……………….
  - Đơn vị công tác:…………………………………………………………...……………
  2. Đặc điểm tình hình:
  - Thuận lợi, khó khăn
  - Tình hình học sinh
  3. Các mục tiêu năm học:
  - Mục tiêu 1
  -…………..
  4. Các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện:
  - Chỉ tiêu:
  Biện pháp
  - ……………..
  Trên đây là kế hoạch dạy học năm học 201…-201…của lớp….

  Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch


  KẾ HOẠCH DẠY HỌC
  Tháng …..năm học 201...-201...

  Căn cứ vào kế hoạch tháng…..của Tổ chuyên môn khối…….………………………
  Căn cứ vào kế hoach dạy học năm học 201.-201. của lớp……………………………
  I. Đặc điểm tình hình:
  - Thuận lợi, khó khăn
  - Tình hình học sinh
  II. Các hoạt động giáo dục:
  - Hoạt động chính khóa
  - Hoạt động ngoại khóa
  III. Biện pháp thực hiện:
  Trên đây là kế hoạch dạy học tháng …..năm học 201...-201... của lớp….

  Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch


  KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN….
  Tháng …..năm học 201...-201...
  Thứ
  Ngày
  Buổi
  Môn
  Tên bài dạy
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch

   
  Gửi ý kiến

  Đọc báo Online

  vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí