TIN ĐỌC NHIỀU

LIÊN KẾT WEB

HỌC TẬP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9725.jpg IMG_9738.jpg IMG_8923.jpg IMG_8921.jpg SAM_2612.JPG SAM_2706.JPG IMG_5349.JPG

Chức năng chính 2

HOÀNG ANH TIME

VĂN BẢN

LIÊN KẾT - HỌC TẬP

LƯU GIỮ KỈ NIỆM

BẢN ĐỒ

QUÊ HƯƠNG

BAN NGÀNH

TRUYỆN CƯỜI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên Online

  0 khách và 0 thành viên

  NỔI BẬT TRONG NGÀY

  1. ĐẠI ÁN THAM NHŨNG: TIÊU TIỀN NHƯ NƯỚC, RA TÒA KÊU OAN - 2. NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN XEM “VĂN BẢN CỬ CSGT ĐI LÀM NHIỆM VỤ” - 3. TÔI CÓ NÊN GẶP CÔ GIÁO LẦN NỮA - 4. VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08/2016/TT - BGDĐT - 5. ĐỪNG BẮT HỌC SINH NỘP LON BIA NỮA
  Gốc > Trang tin tức >

  Về việc thực hiện Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT

  Về việc thực hiện Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 08/2016)

            Trao đổi vấn đề cụ thể của quy định Thông tư 28/2016 khi áp dụng Thông tư 08/2016, cá nhân hiểu như sau:

                     1. Các Thông tư hiện hành quy định chế độ giảm tiết, giờ dạy định mức cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn (chỉ nêu các quy định có liên quan đến các trường học trực thuộc Phòng GD-ĐT)

                      a. Ngày 25/10/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm biệc đối với giáo viên mầm non (Thông tư 48/2011). Trong Thông tư này có quy định ở điểm a, khoản 1- Điều 5: Giáo viên kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn (CTCĐ) được giảm 2 giờ dạy/ tuần.  Như vậy Thông tư 48/2011 “chỉ quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên mầm non kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn và được giảm 2 giờ dạy/ 1 tuần”.

                      b. Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư 28/2009). Trong Thông tư này có quy định ở khoản 1- Điều 9: Nếu giáo viên kiêm nhiệm CTCĐ trường hạng I được giảm 4 tiết/ tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/ tuần.

                       Như vậy Thông tư 28/2009 “chỉ quy định giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn và được giảm 4 tiết/ 1 tuần đối với trường hạng I và và giáo viên kiêm CTCĐ các trường hạng khác được giảm 3 tiết/ tuần”.

                       Như vậy 2 Thông tư nêu trên chỉ quy định giảm tiết, giờ dạy cho giáo viên mầm non, phổ thông kiêm CTCĐ cơ sở trường học

                       2. Đối với Thông tư 08/2016 tại khoản 1, khoản 2- Điều 3: Quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy được hiểu như sau

                       a. Đối với trường mầm non:

                       - Giáo viên làm CTCĐ, Phó CTCĐ cơ sở  được giảm 6 giờ dạy trong 1 tuần;

                       - Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn (UV BCH CĐ), tổ trưởng, tổ phó công đoàn: được giảm 3 giờ dạy trong 1 tuần.

                      b. Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS)

                       - Giáo viên làm CTCĐ, Phó CTCĐ cơ sở trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được giảm 4 giờ dạy trong 1 tuần;

                       - Giáo viên làm UV BCH CĐ, tổ trưởng, tổ phó công đoàn: được giảm 4 giờ dạy trong 1 tuần.

                      Như vậy Thông tư 08/ 2016, quy định giáo viên mầm non, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở có tăng thêm đối tượng ngoài giáo viên kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn còn có chế độ giảm tiết, giờ dạy bao gồm giáo viên kiêm nhiệm phó chủ tịch công đoàn không chuyên trách; Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm định mức tiết dạyĐối với giáo viên tiểu học, THCS khi kiêm nhiệm chủ tịch CĐCS được giảm định mức giờ dạy là 4 tiết/ giờ/ 1 tuần không phân biệt hạng trường.  

                     Trong khoản 2- Điều 1 của Thông tư 08/2016 có quy định “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng” được hiểu chỉ áp dụng cho đối tượng là giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS, UVBCH, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách. Như vậy nếu giáo viên kiêm nhiệm công việc/ nhiệm vụ khác không phải công tác công đoàn không nằm trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư này.                    

                      3. Thông tư 08/2016 ở Điều 5. Điều khoản thi hành. Trong khoản 2 có ghi Thông tư 08/2016 có thay thế các quy định về giảm định mức giờ dạy….Đối với trường tiểu học Thông tư 08/2016 sẽ thay thế điểm a, khoản 1- Điều 5 của Thông tư 48/2001; Thay thế khoản 1- Điều 9 của Thông tư 28. Nội dung này cũng đã giải thích rõ ở các mục 1; mục 2 nêu trên.

                      4. Thông tư 08/2016 ở khoản 2- Điều 4. Tổ chức thực hiện có nêu “ Giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác cũng sử dụng chế độ giảm định mức giờ dạy thì chỉ được hưởng một chế độ giảm định mức giờ dạy cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm”. (Quy định này đang gây nhiều tranh luận khi tổ chức thực hiện)

                      Đối với cá nhân hiểu như sau (đưa vào thực tế 1 số trường hợp cụ thể):

                      a. Đối với trường mầm non:

                     + Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành công đoàn nhưng không phải là tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn có thể là ủy viên phụ trách công tác nữ công, phụ trách công tác kiểm tra được giảm 3 giờ dạy/ 1 tuầnà áp dụng quy định giảm giờ dạy ở điểm b, khoản 1- Điều 3 Thông tư 08/2016;

                     + Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành công đoàn và cũng là tổ trưởng hoặc tổ phó tổ công đoàn vẫn chỉ được giảm định mức 2 giờ dạy/ 1 tuần à áp dụng khoản 2- Điều 4 Thông tư 08/2016;   

                     + Giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/ 1 tuần (theo quy định của điểm c, khoản 1- Điều 5 Thông tư 48/2011), nếu giáo viên này kiêm nhiệm tổ trưởng hoặc tổ phó công đoàn tiếp tục 3 giờ dạy/ 1 tuần. Tổng cộng giáo viên mầm non này được giảm tổng cộng 6 giờ dạy/ 1 tuần à Vì Thông tư 08/2016 không có quy định điều, khoản, điểm nào thay thế cho điểm c, khoản 1- Điều 5 của Thông tư 48/2011)

                     + Các trường hợp khác (nếu có)

                     b. Đối với trường tiểu học

                     + Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành công đoàn nhưng không phải là tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn có thể là ủy viên phụ trách công tác nữ công, phụ trách công tác kiểm tra được giảm 2 tiết dạy/ 1 tuầnà áp dụng quy định giảm giờ dạy ở điểm b, khoản 2- Điều 3 Thông tư 08/2016;

                     + Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành công đoàn và cũng là tổ trưởng hoặc tổ phó tổ công đoàn vẫn chỉ được giảm định mức 2 tiết dạy/ 1 tuần à  áp dụng khoản 2- Điều 4 Thông tư 08/2016;   

                     + Giáo viên là tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm 3 tiết/ 1 tuần (theo quy định của khoản 5- Điều 8 Thông tư 28/2009), nếu giáo viên này kiêm nhiệm tổ trưởng hoặc tổ phó công đoàn tiếp tục 2 giờ dạy/ 1 tuần. Tổng cộng giáo viên tiểu học này được giảm tổng cộng 6 giờ dạy/ 1 tuần à Vì Thông tư 08/2016 không có quy định điều, khoản, điểm nào thay thế cho khoản 5- Điều 8 Thông tư 28/2009)

                      + Giáo viên là tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm 3 tiết/ 1 tuần (theo quy định của khoản 5- Điều 8 Thông tư 28/2009), nếu giáo viên này kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn tiếp tục 4 giờ dạy/ 1 tuần. Tổng cộng giáo viên tiểu học này được giảm tổng cộng 7 giờ dạy/ 1 tuần à Vì Thông tư 08/2016 không có quy định điều, khoản, điểm nào thay thế cho khoản 5- Điều 8 Thông tư 28/2009)

                     + Các trường hợp khác (nếu có)

                     c. Đối với trường trung học cơ sở (dựa theo cách hiểu như trên)            

                     5. Theo quy định của khoản 4- Điều 4 Thông tư 28/2016 nếu cán bộ quản lí trường tiểu học (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) có kiêm nhiệm công tác công đoàn phải đảm bảo dạy đủ số giờ theo quy định (khoản 2- Điều 7 Thông tư 28/2009) thì thời gian kiêm nhiệm làm công tác công đoàn thì được hưởng chế độ trả thêm giờ theo quy định hiện hành.

                     6. Nếu giáo viên kiêm nhiệm các chức danh công đoàn trong thời gian nghỉ sinh con, chữa bệnh dài ngày……..thì thời gian đó không được tính giảm định mức giờ dạy theo quy định của Thông tư 08/2016 (Khoản 3- Điều 4 Thông tư 08/2016)

                     7. Việc tổ chức thực hiện Thông tư 28/2016 hiệu trưởng các trường cần nghiên cứu kĩ, trao đổi với các chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, tài chính Phòng GD-ĐT để thực hiện cho thống nhất. Hiệu trưởng trường tiểu học cùng với ban chấp hành công đoàn cơ sở trao đổi thống nhất để tạo sự đồng thuận trên cơ sở quy định của Thông tư 28/2016 trong điều kiện kinh phí khó khăn    


  Nhắn tin cho tác giả
  Dương Hoàng Anh @ 07:46 14/02/2017
  Số lượt xem: 339
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Đọc báo Online

  vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí